De School

De school

Reeds in 2009 werd in Bremen al nederlandse les aangeboden door de nederlandse school in Hamburg, welke al sinds 1994 bestaat (www.nederlands-onderwijs-hamburg.de). Op 1 januari 2013 is de Nederlandse school in Bremen vervolgens met een twintigtal leerlingen officieel zelfstandig verder gegaan. In drie verschillende groepen krijgen de leerlingen op donderdagmidddag van 15:15 tot 17:45 uur les. Meer informatie rondom de Nederlandse school in Bremen kunt u vinden in de schoolgids 2021-2022. Ook in het schoolplan 2020-2023 is uitvoerige informatie te vinden.


Voor wie?

Het onderwijs aan de Nederlandse school in Bremen is bedoeld voor Nederlands en Vlaams sprekende kinderen van 4-14 jaar, die dagonderwijs volgen aan een Duitse basisschool (Kindergarten/Grundschule) of aan de International School of Bremen.


Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Er zijn zowel leerlingen waarvoor Nederlands de dominante taal is in de thuissituatie en die met beide ouders Nederlands spreken, als leerlingen die maar één Nederlands sprekende ouder hebben. Het onderwijs is gericht op directe aansluiting op het onderwijs in Nederland, en moet een instroom/terugkeer in Nederlands onderwijs faciliteren.


De leerlingen moeten minimaal de Nederlandse taal kunnen verstaan en begrijpen. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 van de Nederlands sprekende ouder verwacht dat er (wekelijks) actieve huiswerkbegeleiding plaatsvindt.

Het hele jaar door kunnen kinderen instromen. Tijdens een intake-gesprek met een leerkracht en eventueel een bestuurslid, wordt het taalniveau van de leerling vastgesteld. Daarnaast kan er een toets worden afgenomen om het taalniveau vast te stellen. Een kind mag maximaal 2 jaar achterstand hebben ten opzichte van het Nederlandse onderwijsniveau.


Voor leerlingen vanaf groep 7, die door de werkdruk van een Gymnasium dreigen af te haken, bestaat ook de mogelijkheid een 'huiswerkvrij' programma te volgen. Per leerling zullen hierbij haalbare doelen worden afgesproken die nagestreefd worden in de klas.