Home

Welkom op de website van de Stichting NOHB!


De Stichting NOHB biedt met de Nederlandse school in Bremen primair onderwijs aan in de Nederlandse taal, cultuur en tradities. Doelgroep zijn Nederlands en Vlaams sprekende kinderen van 4 tot 14 jaar, uit Bremen en omgeving.


De lessen op onze Nederlandse school in Bremen hebben als doel ervoor te zorgen dat de kinderen bij eventuele terugkeer naar Nederland of België een zo goed mogelijke aansluiting hebben. Het onderwijs is óók bedoeld voor kinderen met maar één Nederlandse of Vlaamse ouder, die hun kind(-eren) graag met andere Nederlandse kinderen en cultuur in contact willen brengen.

Onze missie is het geven van primair onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond uit Bremen en omgeving, waarbij we in een inspirerende leeromgeving de gezamenlijke band met Nederland willen onderhouden.


Onze stichting is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland, www.stichtingnob.nl). Daarmee houdt onze school zich aan de algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs, en krijgt zij ondersteuning vanuit Nederland.


Volg ons nu ook op Social Media! 


Instagram


Facebook

Willkommen auf der Seite der Stiftung NOHB!


Für Niederländisch und Flämisch sprechende Kinder von 4 bis 14 Jahren aus Bremen und umzu bietet die Stiftung NOHB Unterricht in niederländischer Sprache, Kultur und Traditionen an.


Der Unterricht an der Niederländischen Schule in Bremen hat als Ziel, Kindern bei einem möglichen Rückkehr in den Niederlanden oder Belgien einen bestmöglichen Schulanschluss zu ermöglichen.

Der Unterricht ist auch gemeint für Kinder mit nur einem niederländisch oder flämisch sprechenden Elternteil, welches sein(e) Kind(er) gerne mit anderen niederländischen Kindern und der niederländischen Kultur in Kontakt bringen möchte.

Unsere Mission ist es, Kindern mit einem niederländischsprachigen Hintergrund aus Bremen und umzu Grundschulunterricht zur niederländischen Sprache und Kultur zu bieten, wobei wir in einer inspirierenden Lernumgebung auch das gemeinsame Band mit den Niederlanden pflegen möchten.


Unsere Stiftung ist Teil der Stiftung NOB (Niederländischer Unterricht im Ausland, www.stichtingnob.nl). Damit folgt unsere Schule die allgemeine Kernzielen für niederländischen Sprachunterricht, wie sie vom niederländischen Ministerium für Unterricht definiert wurden, und wird sie aus den Niederlanden unterstützt.


Folge uns jetzt auf Social Media!  


Instagram


Facebook