Vacature

Stichting NOHB

Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen

Stiftung niederländischer Unterricht Hansestadt Bremen

De Stichting Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen in Bremen, Duitsland zoekt per 1 augustus

2018 een bevoegd leerkracht en directeur.

 

Algemene informatie

De Stichting Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen (NOHB) is een Nederlandse taal- en

cultuurschool (NTC). Het NOHB geeft Nederlands onderwijs aan Nederlandstalige kinderen op

basisschool niveau. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

(NOB). Momenteel telt de school ongeveer 20 kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt les

gegeven in 3 kleine gecombineerde groepen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met

niveau- en leeftijdsverschillen. De lessen vinden plaats op donderdagmiddag van 15.15 u tot 17.45

uur, na de reguliere dagschool. De leslocatie wordt aangeboden door de International School

Bremen (ISB).

 

Functie

 

Het NOHB is op zoek naar een gemotiveerde leraar/es die zowel de functie van leerkracht kan

vervullen als ook directeur van de school kan zijn.

 

Bevoegd leerkracht

De leerkracht draagt zorg voor het onderwijs op de school. De belangrijkste taken zijn:

· Voorbereiden en verzorgen van de NTC les aan combigroepen in het primair onderwijs

· Creëren van een plezierige, veilige en stimulerende werksfeer in de klas

· Uitzetten van leerlijnen, afnemen van toetsen en bijhouden van de resultaten

· Opstellen van rapporten en het voeren van de daarbij behorende oudergesprekken

 

Directeur

De directeur draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de school en is belast met de interne

organisatie. De belangrijkste taken daarbij zijn:

· Begeleiding van leerlingen en coördineren leerlingenzorg, contacten met ouders

· Begeleiden van (niet bevoegd) personeel

· Houden van intakegesprekken voor nieuwe leerlingen

· Vergaderen met het bestuur / (financiële) verantwoording afleggen aan het bestuur

· Coördinatie culturele activiteiten van de school

· Externe contacten onderhouden met o.a. NOB en onderwijsinspectie

· Opstellen van schoolplan, schoolgids en begroting, samen met het bestuur

· Leiden van het maandelijks teamoverleg

 

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste, breed inzetbare leerkracht en/of directeur die:

· een Pabo-diploma of een gelijkwaardig (Belgisch) diploma bezit

· Zelfstandig kan werken, besluitvaardig en flexibel is

· Goede creatieve en communicatieve vaardigheden bezit

· Onderwijservaring en bij voorkeur ook buitenlandervaring heeft

· Affiniteit heeft met alle leeftijdsgroepen waaraan wordt lesgegeven

· Kan beginnen per 1 augustus 2018

 

Aanbod

 

Wij bieden behalve een unieke en uitdagende werkervaring tevens het volgende:

 

· Een contract voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging

· Een parttime baan voor max. 4,8 uren (3,8 uur voor de functie van leerkracht (inclusief

voorbereidingen en vergaderingen) en 1 uur voor de functie van directeur) per schoolweek

met een financiële vergoeding die is gebaseerd op het tarief van ca. 17,20 € netto per uur

(Mini-Job). Daarnaast keren we vakantiegeld en een maal per jaar een bonus uit

· Mogelijkheid tot deelname aan de jaarlijkse bijscholing van NOB

· Ruimte voor een grote mate van eigen inbreng

· Een prettige werkomgeving in een boeiende stad en een kleurrijk land

 

Sollicitatieprocedure

 

De werving en selectie voor deze vacature verloopt niet in samenwerking met NOB. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met:

 

Venna van Foreest (voorzitter bestuur)

E-mail: NOHBremen@gmail.com

Website: www.stichtingnohb.com

Copyright © All Rights Reserved