Stichting NOHB

Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen

Stiftung niederländischer Unterricht Hansestadt Bremen

Inschrijven

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan telefonisch of per e-mail (zie de contact pagina). Voor de formele aanmelding ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier en een informatieblad met alle belangrijke gegevens over de Nederlandse lessen.

Het aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2017-2018 kunt u ook hier downloaden.

 

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2016-2017 bedragen de kosten 600 euro per jaar per kind (particulier) en 1000 euro per jaar per kind (voor bedrijven).

 

 

Leerlingendossier

Bij aanmelding verstrekt de ouder aan de school -indien voorhanden- het leerlingendossier dat bij vertrek op de vorige school werd meegegeven. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, zijn hierin onder andere opgenomen: het onderwijskundig rapport; de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; het schoolrapport; bewijs van uitschrijving vorige school; en een eventueel handelingsplan. Als een leerling elders Nederlands Taal en Cultuur (NTC)-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs.

Copyright © All Rights Reserved